Rockwater

Rockwater

Energetische werking
Voor mensen die er wel een heel rechtlijnige manier van leven op na houden; ze ontzeggen zichzelf allerlei geneugten en pleziertjes omdat ze vinden dat het werk vóór alles gaat. Ze zijn heel streng voor zichzelf. Ze willen gezond, sterk en actief zijn, en doen naar hun eigen overtuiging alles om dat ook te blijven. Ze hopen dat ze een voorbeeld kunnen zijn voor anderen, zodat die hun denkbeelden overnemen en zo ook een beter mens worden.

Emotioneel
Rock Water is de remedie voor mensen die zichzelf tot in het extreme wegcijferen. Mensen met deze gemoedstoestand proberen zichzelf op een of andere manier te perfectioneren. Ze leggen zichzelf regels en taken op en zijn hard voor zichzelf als ze vinden dat ze tekortschieten.

Chakra 3e Chakra
Vindplaats Griekenland