Kaki wereldsboom

Kaki wereldsboom

Energetische werking
De Wereldboom heeft te maken met het overleven van de aarde en het leven op aarde. Er is een zeer speciale Kaki Boom. De betreffende Kaki boom staat in Nagasaki dichtbij het epicentrum van de Plutonium-bom die hier op 9 augustus 1945 viel. De bom, die een einde maakte aan de 2e wereldoorlog. Een groot deel van de stad werd totaal verwoest en duizenden mensen stierven. Miraculeus genoeg overleefde de Kakiboom. Door deze wonderbaarlijke levenskracht wordt de boom de Wereldboom genoemd. Ondanks de vernietigende werking van de Plutoniumbom, die een hel op aarde veroorzaakte, bleef de Kaki onaantastbaar staan. Temidden van de verwoesting door luchtdrukverschillen, brand, radioactiviteit en giftig Plutonium, temidden van de dood, weigerde de Kakiboom het hoofd te buigen. Niet kapot te krijgen. Een Japanse kunstenaar, Tatsuo Miyjima, heeft het kaki-tree project opgezet. Over de hele wereld worden door hem stekken van deze boom geplaatst als symbool voor overleven en groeien op een onwaarschijnlijke plek. Het is een vredesboodschap en staat voor vergeving en overleving.

Fysiek
De energie van deze Kakiboom kan gebruikt worden als ondersteuning tijdens ziekteprocessen en wordt ingezet bij mensen met brandwonden, waarbij het jeuk verminderend werkt. 

Spiritueel
Door de enorme overlevingskracht zou de Kaki boom al het leven op aarde in deze tijd van energetische veranderingen een helende en transformerende energie kunnen bieden.

Emotioneel
Helpt bij mensen met een oorlogstrauma, zowel voor de eerste als tweede generatie. Termen als ‘overleven’, ‘je altijd onveilig voelen’ horen hierbij.

Kleur Kaki
Vindplaats Azie