Handschrift

Handschrift

Mijn jongste zoon (8 jaar) heeft heeft na het volgen van het protocol een enorme progressie gemaakt , bijgaand twee foto’s naast elkaar waarin het verschil in handschrift zichtbaar is.

Handschrift voor en na